Upphäv förbudet för kvinnor att arbeta för hjälporganisationer

Ett beslut att kvinnor inte längre tillåts arbeta i icke-statliga organisationer i Afghanistan kommunicerades av de facto-styret den 24 december. SAK uppmanar landets styre att betänka de katastrofala konsekvenser beslutet får.

December 26, 2022, av SAK