Två skolpojkar i Kabul kampanjarbetar inför parlamentsvalet som hölls i oktober 2018. FOTO: Haji Mohammad/SAK

Lokalvalen som inte blir av

I oktober 2018 var det tänkt att Afghanistan för första gången skulle hålla lokalval, men så blev det inte. I stället meddelade landets valmyndighet att de för länge sedan prioriterat ner frågan om att hålla lokalval.

– Val på distriktsnivå har inte funnits med i vår planering på länge, vilket innebär att de är försenade, sa Wasima Bagdhisi, vicechef för Afghanistans valmyndighet till tidningen Hasht-e Sobh den 23 september.

Två dagar senare bekräftades uttalandet av valmyndighetens talesperson Hafizullah Hashemi. Fram till dess var det åtminstone i teorin tänkt att årets val till parlamentet, den 20 oktober, skulle hållas samtidigt som valet till rådsförsamlingar i landets alla distrikt.

Det visade sig att valmyndigheten redan den 29 juli 2018 ansökt om att ställa in lokalvalen. Ansökan hade i enlighet med konstitutionen ställts till en särskild kommitté bestående av representanter för landets nationella säkerhetsråd och ordföranden i parlamentets två kamrar, Högsta domstolen och den oberoende kommissionen för kontroll av implementering av grundlagen.

Som orsak till ansökan angav valmyndigheten att det i 347 av landets 387 distrikt saknades tillräckligt med manliga och kvinnliga kandidater för att hålla val. Bristen på kandidater sades bero på flera saker, som alltför tuffa utbildningskrav, dålig säkerhet och oklara riktlinjer om löner och förmåner.

Regeringen ansågs inte heller ha gjort tillräckligt för att lösa de många oklarheter som råder kring vilka som kan ställa upp i lokalvalen och hur arbetsriktlinjerna för dem som väljs ska se ut. Anledningen går att spåra tillbaka till 2014 då regeringen för första gången lyfte frågan om att skriva om grundlagen från 2004.

För att ändra Afghanistans grundlag krävs en grundlagsförsamling, Loya Jirga. Enligt grundlagen kan en sådan församling bara samlas om den också består av valda medlemmar av distriktsråd. Därför kan inte Afghanistans regering sammankalla en konstitutionellt korrekt grundlagsförsamling.

Med de rådande slitningarna i Afghanistans regering är långt ifrån alla ministrar intresserade av att grundlagen reformeras. Flera av dem har med emfas hävdat att Afghanistan i dag varken har råd med att hålla val på distriktsnivå eller att betala de närmare 800 tjänstemän som skulle krävas för att bistå distriktsråden.

Valmyndigheten har antytt att lokalvalen skulle kunna hållas i samband med presidentvalet och parlamentsvalet i provinsen Ghazni den 19 april 2019, men troligen blir det inte så.

TEXT: Ali Yawar Adili, Afghanistan Analyst Network 
ÖVERSÄTTNING: Erik Halkjaer

Fotnot: Enligt Afghanistans konstitution ska det hållas val till borgmästare, kommuner och byråd. Hittills har det bara hållits president-, parlaments- och provinsrådsval.