Eva Kellström Froste, redaktör Afghanistan-nytt

Eva Kellström Froste, redaktör Afghanistan-nytt. Foto: Malin Hoelstad

Att trotsa rädslan för en bättre framtid

Tioåriga Shukria är livrädd när hon går till skolan. 13-åriga Hameda blir förhörd av sin bror som vill kolla att hon lärt sig något. Annars är det ju ingen idé för familjen att ta alla de risker det innebär för hennes säkerhet att skicka henne till skolan.

1948 enades världens länder om att utbildning är en mänsklig rättighet. Enligt internationell humanitär rätt får civila inte vara en måltavla i krig och ska skyddas så gott det går. Trots det finns det många fler elever än Shukria och Hameda som är rädda när de går till skolan i Afghanistan. Barn hålls hemma för att föräldrarna är oroliga över deras säkerhet. Skolor hålls stängda på grund av hot och våld. 

Temat för fjärde nummret av Afghanistan nytt 2019 var ”Skolor i skottlinjen”. Det är inte bara en braskande rubrik, det är också verkligheten för många afghaner. Shukrias by befinner sig bokstavligen mitt i skottlinjen. Det är en negativ nyhet att attackerna mot skolor har ökat. Men i intervjuerna möter vi samtidigt en annan verklighet. Samma barn som är rädda när de går till skolan säger också att de älskar den. Lärare ser kampen för kunskap som vägen framåt mot en ljusare framtid. Föräldrar och barn tar trots allt riskerna för att utbildning ger deras barn chans till ett bättre liv.

Att arbeta på SAK är att se en massa olika versioner av verkligheten samtidigt. Krig, enorm fattigdom och våldsamt förtryck av flickor och kvinnor. Men samtidigt modiga människor som skickar sina barn till skolan, utbildar sig, trotsar fördomar och tabun, jobbar som lärare trots risken för attacker. Byråden som ser vilka behov som finns och vilka hinder som behöver övervinnas, och som verkar för att ändra förutsättningarna. Som byråden i distriktet Shulgara, där vattenledningsprojekt både gör det möjligt för barn att gå i skolan och att slippa bli sjuka av smutsigt vatten. 

Nyhetsvärderingens logik gör att vi mest nås av de negativa nyheterna. I Afghanistan- nytt berättar vi också de positiva nyheterna, om förändringarna som sker gradvis. Kriget i  Afghanistan ökar i intensitet. Det är verkligen illa. Men de flesta människorna i Afghanistan kämpar på med sin egen vardag. I byn Zemini planterade byborna träd för att göra skolmiljön finare. En liten handling som i alla fall för mig säger så oerhört mycket. 

EVA KELLSTRÖM FROSTE

Redaktör Afghanistan-nytt