Analytiskt om Afghanistan

Boktips │Barnett Rubins nya bok går igenom Afghanistans historia från 1700-talet fram till 2019 med en tyngdpunkt på staten, politiken och främmande makters inflytande.

Titel: Afghanistan – What Everyone Needs to Know
Författare: Barnett Rubin m fl
Förlag: Oxford University Press
Utgivningsår: 2020

Barnett Rubin har varit engagerad i Afghanistan sedan mitten av 1980-talet och har genom åren publicerat en lång rad böcker och artiklar, som främst analyserat de bakomliggande historiska och ekonomiska orsakerna till situationen i landet.

Hans nya bok går igenom landets historia från 1700-talet fram till 2019 med en tyngdpunkt på staten, politiken och främmande makters inflytande. En titt på kapitlen i den första hälften av boken ger titlar som The Land and the People, State and Politics, Communist Coup – Islamic Resistance, och Civil War: Islamic State to Islamic Emirate.

Den andra hälften behandlar utvecklingen efter talibanregimens fall på hösten 2001. Nematullah Bizhan skriver om Reconstruction and Development, David Mansfield om Narcotics och Counter-Narcotics, och Antonio Giustozzi tränger på djupet i talibanrörelsen.

Rubin fortsätter sedan med en kritisk genomgång av det demokratiska systemet, problemen med biståndet och försöken att bygga en statlig administration. Kapitlet Peace or More War sträcker sig fram till hösten 2019; alltså innan avtalet mellan USA och talibanerna undertecknades, men ger inte desto mindre en väsentlig del av bakgrunden till de pågående förhandlingarna.

Boken är genomgående skriven i en kritisk och analyserande anda och rymmer dessutom en del nytt, som till exempel om Bonnavtalet 2001 och de tidigare kontakterna mellan USA och talibanerna, där Rubin själv deltog. Den är mer lättillgänglig än hans tidigare böcker, bland annat därför att den är uppbyggd på frågor, som det sedan svaras på. Inte alltid helt utförligt men tillräckligt för att göra boken mycket väl värd att läsa.

ANDERS FÄNGE