"Rädda mig från mina vänner", säger Afghanistans kung Amir Sher Ali i en brittisk karikatyr från 1878 där han kläms av den ryska björnen och det brittiska lejonet. ILLUSTRATION: Sir John Tenniel

Afghanistans historia präglad av stora kulturer

LÄR KÄNNA AFGHANISTAN | Från bronsåldern fram till första världskriget har Afghanistan spelat en central roll i några av världshistoriens mäktigaste kulturer. Det påverkar än i dag landets utveckling och politik.

3 000 år före Kristus sträckte det Baktriska riket ut sig över slätterna norr om Hindukushbergen. Staden Balkh, utanför dagens Mazar-e-Sharif, var centralort.

540 år före Kristus erövrades Baktrien och övriga stora delar av norra och sydvästra Afghanistan av perserna. Söder om bergen spred det indiska Mauryariket ut sig.

300-talet före Kristus lade den makedonske kungen Alexander den store store delar av det persiska riket, inklusive delar av dagens Afghanistan, under sig.

Efter Alexander den stores död splittrades hans rike och det Baktriska riket reste sig igen, då under namnet Kushan. Det utvidgades även söder över när Mauryariket föll samman.

På 600-talet erövrades stora delar av Afghanistan av arabiska generaler.

Under 1200- och 1300-talen invaderades Afghanistan av mongolerna, under ledning av först Djingis Khan och sen Timur Lenk.

På 1500-talet spred Timur Lenks släkting Babur mogulriket ända ner till centrala Indien.

År 1739 erövrade den persiske härskaren Nader stora delar av mogulriket, inklusive delar av dagens Afghanistan. Efter Naders död valdes en av hans generaler Ahmad Shah Durrani till kung av Afghanistan. Han räknas som den afghanska nationens grundare.

På 1800-talet kom Afghanistan att präglas av det som kommit att kallas för The great game då Ryssland och Storbritannien slogs om herraväldet i regionen.

År 1838-1919 förde britterna och Afghanistan krig mot varandra tre gånger. Vid alla tillfällena stod de afghanska klankrigarna emot de brittiska soldaterna.

På 1920-talet genomförde kung Amanullah Khan en rad reformer präglade av den tidens västerländska ideal, men störtades 1929. Sedan dess har Afghanistans historia präglats av en svår balansgång mellan mäktiga grannar och olika försök att modernisera det afghanska klansamhället.

TRE KVINNOR SOM PÅVERKAT AFGHANISTANS HISTORIA
 

Roxana

Baktrisk prinsessa som gifte sig med Alexander den Store efter att denne besegrat Roxanas far i slaget vid Sodianska klippan, på gränsen mellan dagens Uzbekistan och Afghanistan.

Malalai

Ung afghansk kvinna som 1880 ledde afghanska trupper mot britterna vid slaget om Maiwand.

Soraya Tarzi

Drottning och gift med kung Amanullah Khan. Drev frågan om kvinnors rättigheter hårt under 1920-talet. Ses som en av världens första muslimska feminister.


Texten kommer från SAKs kunskapsmaterial Lär Känna Afghanistan. Läs mer här, eller anmäl dig till SAKs nyhetsbrev och få hem det fullständiga materialet som en PDF.