Utbildning en måltavla för talibaner och IS

TEMA SKOLOR I SKOTTLINJEN | Skolor befinner sig i skottlinjen på flera sätt. De utsätts för direkta attacker och urskillningslöst våld.
Bombningar, flygattacker, skadegörelse och markstrider förstör skolor.
Hot och påtryckningar mot skolors personal och elever har ökat de senaste åren. Talibanerna har haft
utbildning som måltavla för social och ekonomisk kontroll. IS har icke-religiös utbildning som måltavla, särskilt har hot riktats mot flickors utbildning.

Januari 9, 2020, av Eva Kellström Froste