Projekt ska engagera män i kvinnors hälsa

TEMA BARNMORSKANS ÅR | SAK har startat ett projekt för att ändra mäns syn på och öka mäns deltagande i mödra- och barnhälsovården och för att främja jämställdhet och kvinnors rättigheter. Det pågår under tre år i tre distrikt i den konservativa provinsen Wardak, där SAK ansvarar för all sjuk och hälsovård.

Oktober 19, 2020, av Beatrice Skoglund