Talibanerna förr och nu – har kvinnopolitiken ändrats?

Hur skall omvärlden förhålla sig till talibanstyret i Afghanistan?
Är det samma sorts talibaner idag som när de hade makten på 1990-talet? Är kvinnopolitiken densamma?

Maj 25, 2023, av Börje Almqvist