Saffransodling – ett alternativ till opium?

Många afghanska bönder har börjat odla saffran – ett alternativ till opiumodlingen! Förhoppningar finns att saffransodling kan ersätta opiumodlingen i Afghanistan, men är det möjligt?

December 11, 2020, av Börje Almqvist