Uttalande från SAKs styrelse med anledning av att Hamid Zafar lämnar sitt uppdrag

Svenska Afghanistankommitténs (SAK) styrelse har vid sitt sammanträde 17 oktober 2020 diskuterat hur organisationen ska gå vidare efter Hamid Zafars uppmärksammade uttalanden.

SAKs styrelse tar kraftfullt avstånd från de antisemitiska och homofoba inlägg och de kränkande kommentarer om hazarer som publicerats anonymt på sociala medier och refereras till i media. SAK står och arbetar för alla människors lika värde. Uttalandena står i fullständig strid med organisationens kärnvärden; lyhördhet, opartiskhet, jämlikhet, social rättvisa och integritet.

Universella mänskliga rättigheter och en jämlik behandling av personer oavsett religion, kön och etnicitet är centrala för SAK och förutsättningar för organisationens arbete mot bland annat diskriminering av utsatta grupper. Arbetet berör miljoner patienter och nästan 100 000 skolelever på Afghanistans landsbygd.

Hamid Zafar var under många år medlem av SAK, en period som ordförande i lokalföreningen i Göteborg och han valdes in i förbundsstyrelsen som ordinarie ledamot 2018. Hamid Zafar har i likhet med övriga i styrelsen inte arvoderats för sitt uppdrag. Som en av två styrelseledamöter besökte Hamid Zafar under våren 2019 Afghanistan. Det är en årlig resa då upp till tre representanter för styrelsen besöker SAKs verksamhet, möter anställda och informerar sig om arbetet. I övrigt har Hamid Zafar inte haft andra uppdrag för styrelsen. Styrelsen fattar kollektiva beslut. Hamid Zafar lämnade sitt uppdrag som styrelseledamot och avslutade sitt medlemskap i SAK den 15 oktober, samma dag som DN publicerade avslöjandet.

Att Hamid Zafars uttalanden har gjorts anonymt innebär att SAK inte känt till dem. Men uttalandena har gjorts och får konsekvenser för människorna vi arbetar för i Afghanistan, för våra medlemmar, anställda och de människor uttalandena riktats mot.

Det är uppenbart att vi behöver granska oss själva och se var vi kan ha brustit och om vi behöver förstärka våra rutiner eller skärpa interna riktlinjer. Medlemmar, samarbetspartners, givare och allmänheten ska fortsatt kunna ha ett högt förtroende för SAK.

SAK har i snart 40 år arbetat för de mest marginaliserade människorna på Afghanistans landsbygd. Kvinnor, personer med funktionsnedsättning, barn och internflyktingar har rättigheter. Vi har ett ansvar och en skyldighet att fortsätta vårt arbete.

Svenska Afghanistankommitténs styrelse 2020-10-17