Sångerskan Aryana Sayeed hälsar på unga fans

Sångerskan Aryana Sayeed var tidigare domare i Afghan Star, den afghanska versionen av Idol. FOTO: TOLO NEWS

TV-sänd talangjakt lockar unga afghaner

Kulturen i Afghanistan är i förändring. Unga tjejer tar plats på musikscenen och i tv, men utanför tv-apparaterna kan de bara dansa när männen inte ser på. I mångt och mycket präglas den afghanska kulturen fortfarande av gamla traditioner och värderingar.

Den klassiska musikutövningen i Afghanistan är nära kopplad till religionen. Det går till och med att tävla i att recitera Koranen. Afghanska traditionella musikinstrument är tabla, robab, sitar, armonia, flöjt och santur.

Popmusik är också populärt. På 1970-talet var Ahmad Zaher landets svar på Elvis. I dag väcker sångerskan Aryana Sayeed stort intresse, inte bara för sin musik utan också för sin tuffa attityd. Andra artister är Naghma, Farhad Darya, Farzana Naz och Latif Nangrahari.

På tv och radio finns ett stort utbud av både nyheter och populärkultur. Turkiska såpoperor konkurrera med indiska serier och filmer. Afghanistans svar på tv-programmet Idol heter Afghan star. Det är ett mycket omtyckt program som allt fler samlas kring. Just nu är det inne på sin trettonde säsong.

Att dansa offentligt är mindre populärt. Nationaldansen attan dansas bara av män. De står i en cirkel, snurrar runt och klappar i händerna. Tempot ökar allteftersom. Kvinnor ses mycket sällan dansa offentligt.

Afghanistan har en rik litterär tradition på båda de officiella språken dari och pashtu. Litteraturen har djupa rötter i såväl den persiska som den indiska kulturen. Traditionellt sett har poesin en starkare ställning än skönlitteraturen.

Nadia Anjuman från Herat var en sentida afghansk poet. Hon var bara 25 år när hon dödades av sin man 2005. Under talibanernas tid vid makten startade hon en grupp med kvinnliga poeter. Ett par av hennes dikter har getts ut på engelska i diktsamlingen Load poems like guns: women’s poetry from Herat, Afghanistan.

För en svensk publik är Khaled Hosseini kanske den mest kända nutida afghanska författaren. Han har bland annat skrivit de bästsäljande böckerna Flyga drake och Tusen strålande solar. Han lever i dag i USA.

En annan uppmärksammad afghansk författare är Atiq Rahimi, som i dag lever i Frankrike. Han fick 2008 det franska litteraturpriset Goncourt för boken Tålamodets sten. Parween Pazhwak och Tamim Ansary är andra kända afghanska författare som lever och verkar i Kanada respektive USA. ●

TEXTEN ÄR ETT UTDRAG UR SAKS KUNSKAPSMATERIAL LÄR KÄNNA AFGHANISTAN.