Musik

Musiken – en oumbärlig del av folkminnet

Ur Afghanistan-nytt Musik som uttrycksform återspeglar centrala delar av de värderingar och normer som råder i ett samhälle. Finns det något som heter folksjäl så brukar den kunna skönjas i musiken. När det gäller Afghanistan är det landets många etniska grupper som var och en för sig och tillsammans skapat en färgstark afghansk musiktradition.

TV-sänd talangjakt lockar unga afghaner

Ur Afghanistan-nytt Kulturen i Afghanistan är i förändring.
Unga tjejer tar plats på musikscenen
och i tv, men utanför tv-apparaterna kan
de bara dansa när männen inte ser
på. I mångt och mycket präglas den afghanska
kulturen fortfarande av gamla traditioner och
värderingar.