Foto: Faiz Sidaq

Över 2000 familjer får rent dricksvatten

Khaylan är en ganska typisk afghansk by. Det bor nästan 18 000 personer i byn och de flesta är jordbrukare. Nu har äntligen fått tillgång till rent dricksvatten.

Byn ligger 15 mil norr om Taloqan, som är provinshuvudstad i Takhar. På båda sidorna av den asfalterade vägen växer det frodig grönska. Men trots att det finns två floder i närheten så är regnvatten den enda bevattningen.

Abdul Dyan leder bönen i byn.

- Khaylans historia sträcker sig över mer än 700 år. Förr i tiden var befolkningen mindre och det fanns några brunnar. Men vi har också alltid grävt dammar för att samla upp regnvatten åt djur och människor. Vi visste att vattnet var smutsigt, men drack det ändå eftersom vi inte hade något val.

Det finns fortfarande brunnar, men vattnet där är salt och smutsigt. Det går inte att dricka eller använda till matlagning. De som drack vattnet blev magsjuka. När dammarna torkade ut på sommaren var vi tvungna att bege oss ända till Yang Qala, några kilometer bort för att hämta dricksvatten.

Det var barnen som gick och hämtade vatten, så de kunde inte gå i skolan. Men nu när vi fått eget dricksvatten så går de i skolan.

Byrådet hade kontaktat det ansvariga ministeriet ett flertal gånger för att få tillgång till dricksvatten. Men varje gång ingenjörerna från Kabul kom på besök sa de att det inte fanns någon lösning på byns problem.

Förra året tog man kontakt med SAK, som gjorde en grundlig undersökning. Man kom fram till att man kunde leda vatten från en källa som ligger 18 kilometer bort till byn. 

Saifurahman är tolv år gammal och går i femte klass.

- Förut bar jag dricksvatten i plastflaskor från andra byar. Alla barn gjorde det, så vi kunde inte gå i skolan. Men nu när vi har vatten i byn kan jag och alla mina vänner gå i skolan.

Mohammad Asif Hikmat är teknisk projektledare i Takhar. Han berättar om den avancerade konstruktionen. Vattnet måste först filtreras. För att undvika att vattenledningarna skadas när floderna svämmar över är de upphängda i luften. Projektet påbörjades i juni 2015 och tog sex månader att genomföra. Byborna deltog i projektet och hjälpte till med bland annat grävarbete och transporter.

Först samlas vattnet upp i en stor reservoar på en bergstopp, som rymmer 100 kubikmeter vatten. Därifrån rinner vattnet vidare till sex mindre tankar. Varje tank försörjer 300-400 familjer med vatten. Om tankarna blir fulla leds vattnet till dammar som kan användas till bevattning och som djuren kan dricka ur.

Tankarna måste rengöras en gång per år och för varje tank har en person utsetts som är ansvarig för skötseln.

Några familjer har dragit rör från vattentankarna och på så sätt fått vatten hela vägen till sina hem.

I samband med tankbygget har SAK också genomfört ett hygienprojekt i området. Mer än 250 latriner har byggts och byborna har fått undervisning i hygien.