Framtiden hotas när flickor portas från skolan

Förra året gick ungefär tre miljoner flickor i skolan i Afghanistan. I år är deras chans till utbildning hotad.

Juni 30, 2022, av Andreas Stefansson