Världen har en plats i valrörelsen

Tillsammans med 50 andra organisationer, med hundratusentals medlemmar, deltar vi i kampanjen #hjärtavärlden för att sätta mänskliga rättigheter på kartan.

Vi vill se en politik som främjar en rättvis, hållbar och fredlig utveckling och som gör det möjligt att uppnå FN:s Globala mål till 2030.

Sverige har under många decennier varit en viktig röst i världen i olika frågor som rör rättvisa och mänskliga rättigheter. En sådan fråga där Sverige varit särskilt framträdande har varit jämställdhet och flickors och kvinnors rättigheter.

Svensk politik påverkar människor i andra länder, inte minst i Afghanistan. Därför väljer vi att #hjärtavärlden!
Läs mer på www.hjärtavärlden.nu

FAKTA │FN:s Globala mål

De Globala målen antogs i september 2015 av FN:s medlemsländers globala satsning Agenda 2030 som verkar för en hållbar utveckling. De 17 målen strävar efter att uppnå fyra fantastiska saker fram till år 2030; att avskaffa den extrema fattigdomen, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. Målen är universella, integrerade och odelbara, vilket innebär att de riktar sig till alla världens länder, att alla länder bär ett gemensamt ansvar för dess genomförande och att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat. Det krävs alltså framgång inom alla områden för att målen ska kunna uppnås.