”Skapa aktiviteter att samlas kring”

Medlemsintervju: Shirin Persson är vice ordförande för SAK. Hon har varit aktiv medlem sedan 1980-talet och har arbetat med Afghanistan för bland annat Rädda barnen och FN:s Afghanistaninsats, UNAMA.

Januari 26, 2018, av SAK