SAKs elever i Khalid- Ibne-Walid flickskolan. Fotograf: Anders Rosén.

Välkommen till en utbildningsdag om SAKs skolverksamhet

En dag för dig med intresse för utbildningsfrågor i Afghanistan.

På lördag den 15 december är du välkommen till en hel dag om utbildningssitautionen i Afghanistan.

Målet är att du ska få fördjupad kunskap om de problem och utmaningar som SAKs utbildningsprogram brottas med men också förstå den allmänna utbildningssituationen i Afghanistan bättre.

Till vår hjälp har vi bjudit in vår kompetenta Dr Khaled Fahim, SAKs programchef, och Eng. Farahnaz Farah, SAKs tidigare utbildningschef 2014, från Afghanistan för att medverka i programmet. 

Seminariet vänder sig främst till dig som har ett intresse för utbildningsfrågor i Afghanistan. Syftet är att den ska leda till att vi tillsammans bildar en temagrupp inom SAK som vill främja barns rätt till utbildning med särskilt fokus på flickors och kvinnors utbildning i Afghanistan.

SAK står för lunch, resor och eventuellt hotellkostnader. 

För att delta, anmäl dig till mig på enayatullah.adel@sak.se senast den 5 december och skriv gärna dina matpreferenser. 

Allt gott,
Enayatullah Adel

PS: Seminariet kommer vara på engelska.

Plats: Malmgårdsvägen 63, SAKs kansli.
Tid: 10:00 - 16:00.
Datum: den 15 december 2018.

Seminariet arrangeras av SAKs föreningsutskott.