” Vi har Afghanistan i våra hjärtan”

Margareta Fränne, 80 år, bodde i Afghanistan i början på 1970-talet. När SAKs lokalförening i Södertälje bildades 1980 var det självklart för henne att engagera sig, och det har hon gjort sedan dess.

December 18, 2021, av Eva Kellström Froste