SAKs engagemangsenkät 2021

Varje år gör vi en engagemangsenkät för att ta pulsen på våra medlemmar och engagerade i SAK. Nu har du chansen att göra din röst hörd.
Dina åsikter som medlem eller engagerad i SAK är mycket viktiga och värdefulla för oss. Hjälp oss att bli ännu bättre genom att fylla i vår enkät!
Tack!

November 15, 2021, av Christer Bengtsson