Takhar: Det fanns inget gräs i bergen till boskapen

I Takhar i norra Afghanistan har invånarna under de senaste elva åren drabbats av långvarig torka och minskad produktion till följd av klimatförändringarna. Men det senaste året har nederbörden ökat vilket gjort invånarna mer optimistiska, enligt Fried Ahmad Nikpour, chef för Takhars katastrofmyndighet (ANDMA).

December 16, 2019, av Christer Bengtsson