Klimatkrisen slår hårt mot Afghanistan

Trots att Afghanistan är ett av de länder i världen som bidrar minst till de farliga koldioxidutsläppen är landet ett av de mest utsatta när det gäller klimatkrisen och dess effekter.
– Skördar förtvinar, vattendrag torkar ut och regn spolar bort åkrar och hus, säger SAKs landsbygdsspecialist Atanu De.

November 28, 2019, av Christer Bengtsson