Rent vatten minskar sjukdomar

Nu kan barnen i byn Torpaghli gå i skolan i stället för att hämta vatten, och tack vare tillgången till rent vatten minskar sjukdomarna.

December 16, 2021, av SAK