Hopp och oro

Familjen bodde långt utanför Mazar-e Sharif. Men en dag såg de ett teve-program om Svenska Afghanistankommitténs center för barn med funktionsnedsättningar, och insåg att de skulle behöva flytta in till staden för att ge familjens två döva barn chansen till värdigt liv.

April 27, 2016, av SAK