Stora framgångar – stora utmaningar

Afghanistan har antalet barn i skolan stadigt ökat sedan 2001. Från en miljon barn, nästan bara pojkar, till nu över åtta miljoner, varav 3,4 miljoner är flickor. Efterfrågan på utbildning har också ökat, och tusentals skolor har byggts. Men fortfarande beräknas över tre miljoner barn inte gå i skolan, och det finns en rad stora utmaningar kvar för hela utbildningssystemet.

April 5, 2016, av SAK