Färre döda civila i Afghanistan visar att politisk vilja kan minska våldet

Nya siffror från FN-organet UNAMA visar att antalet dödade och skadade civila i Afghanistan förra året var det lägsta sedan 2013. Men under årets sista kvartal skedde en kraftig upptrappning av våldet, ett trendbrott som sammanfaller med starten av fredsförhandlingar mellan regeringsrepresentanter och talibanerna.

Februari 23, 2021, av Cajsa Wikström