Andreas Stefansson

När USA vill tysta ICC behövs våra röster som stöd

Blogg

Nu när Internationella brottmålsdomstolen återigen börjat utreda misstänkta krigsbrott av amerikanska trupper i Afghanistan har president Donald Trump utfärdat sanktioner mot domstolens personal och alla som samarbetar. Med detta agerande underminerar USA den humanitära rätten och möjligheterna till ansvarsutkrävande för det afghanska folket, bloggar generalsekreterare Andreas Stefansson.

Andreas Stefansson

Vi stöttar Afghanistan under pandemin med informationskampanjer och förstärkt sjukvård

Blogg

Generalsekreterare Andreas Stefansson bloggar om hur coronapandemin ändrat hur vi jobbar. Detta gäller i synnerhet provinsen Wardak, där Svenska Afghanistankommittén har det övergripande ansvaret för hälsovården till cirka 600 000 människor. Men även fortsatt och utvidgat informationsarbete för ökad medvetenhet och förebyggande smittspridning bland de cirka två miljoner människor vår verksamhet når ut till i 14 provinser.

Afghanistan-nytt

Tidningen Afghanistan-nytt tar upp aktuella händelser och frågor som rör Afghanistan och SAKs utvecklingsarbete. Som medlem eller månadsgivare får du den direkt i brevlådan fyra gånger per år.