Världens Barn 2022

Svenska Afghanistankommittén (SAK) arbetar sedan länge med att barn och unga med funktionsnedsättning ska vara en del av samhället. En delaktighet på samma villkor som alla andra. Världens Barn bidrar till detta.

April 26, 2022, av SAK