Årsmötesuttalande: Svenska Afghanistankommittén kräver att kvinnors och flickors rättigheter respekteras

Sedan talibanerna tog makten i Afghanistan den 15 augusti 2021 har mänskliga rättigheter, i synnerhet kvinnors och flickors, fri- och rättigheter begränsats alltmer. Kvinnor är helt uteslutna från politiskt beslutsfattande. Rättssäkerheten är obefintlig. Många har tvingats att fly landet.

Juni 8, 2022, av SAK