Spring brings disappointment for Afghanistan’s women

Arzo Bahar, ordförande för Female Staff Association på Svenska Afghanistankommittén i Kabul, beskriver kvinnornas situation i Afghanistan. Artikeln publicerades först av Utvecklingsmagasinet som ges ut av Föreningen för Utvecklingsfrågor på FUF.se

Maj 18, 2022, av SAK