SAK på Järvaveckan

Svenska Afghanistankommittén kommer att medverka på Järvaveckan den 4–5 juni.
Testa dina kunskaper om Afghanistan!

April 25, 2022, av Beatrice Skoglund