Humanitära situationen förfärande

Det finns ett starkt stöd för det afghanska folket i Sverige. I Afghanistan är utvecklingen dyster, skriver SAKs ordförande Bengt Ekman.

April 19, 2022, av SAK