SAK kräver respekt för allas rätt till utbildning

Regeringen i Afghanistan har meddelat att pojkar i högstadiet och gymnasiet ska återvända till skolan efter en månads uppehåll. SAK finner det djupt oroande att uttalandet inte nämner flickors rätt till utbildning.

September 21, 2021, av SAK