Foto: Malin Hoelstad

Årsmötesuttalande SAK 2021

År 2021 står Afghanistan och världen inför det slutliga tillbakadragandet av de utländska trupperna som funnits i landet i tjugo år. Tillbakadragandet är en del i det avtal som USA och talibanerna slöt i början av 2020. Samtidigt som tillbakadragandet är en förutsättning för en fredsprocess i Afghanistan, är det för många afghaner förknippat med en stor oro inför framtiden.

Sedan förra året pågår trevande och splittrade fredsförhandlingar mellan talibanerna och den  afghanska regeringen. Framtiden är oviss och spekulationerna är många om vad  förhandlingarna kommer att landa i. En möjlig utgång är maktdelning där talibanerna finns med.

Om förhandlingarna misslyckas är upptrappning till ett fullskaligt inbördeskrig en skrämmande men inte omöjlig utveckling. Om förhandlingarna lyckas så är frågan vilket pris som kvinnor, barn, minoriteter, medier och demokratiföreträdare kommer att betala.

Svenska Afghanistankommitténs medlemmar understryker med kraft vikten av att Sverige fortsätter att stå vid det afghanska folkets sida, oavsett vilka vägar som utvecklingen i Afghanistan kommer att ta.

SAKs medlemmar, anställda, de vi arbetar tillsammans med, samt svenska skattebetalare genom Sida, har i snart 40 år värnat liv, hälsa och rättigheter på den afghanska landsbygden. Detta har betytt utbildning och bättre hälsa för många miljoner människor under åren.

Det svenska biståndet till Afghanistan måste vara tillräckligt uthålligt,modigt, och kapabelt att fortsätta stötta civilbefolkningen och stå upp för deras rättigheter, oavsett vad som händer i Afghanistan. Detta innebär att inte låta de framsteg som skett i Afghanistan under de senaste tjugo åren gå om intet. Det innebär att bygga vidare på utvecklingen inom utbildningssektorn där drygt 8 miljoner barn får utbildning idag, jämfört med en halv miljon 2001. Det innebär att bygga vidare på utbyggnaden av hälsosektorn där mödra- och barnadödligheten har minskat kraftigt under samma period. Det handlar om att stå upp för afghanska flickors och pojkars rätt till utveckling och drömmar om sin framtid.

Svenska Afghanistankommitténs medlemmar uppmanar Sveriges regering och det svenska civilsamhället, EUs medlemsländer och internationella aktörer att visa mod att fortsätta stå vid det afghanska folkets sida. Detta, och det är viktigt, gäller oavsett vem som sitter i regeringsställning och om landet befinner sig i krig eller fred.