Uttalande SAKs årsmöte

Årsmötesuttalande SAK 2021

Aktuellt År 2021 står Afghanistan och världen inför det slutliga tillbakadragandet av de utländska trupperna som funnits i landet i tjugo år. Tillbakadragandet är en del i det avtal som USA och talibanerna slöt i början av 2020. Samtidigt som tillbakadragandet är en förutsättning för en fredsprocess i Afghanistan, är det för många afghaner förknippat med en stor oro inför framtiden.