Börje Almqvist från Stockholm, Lennart Olsson från Vänersborg, Sohaila Haidari från Göteborg och Kajsa Johansson från Hjo är några av medlemmarna som var med på SAKs årsmöte 2018. Foto: Erik Halkjaer.
 

Årsmöte 2018 i Södertälje

Svenska Afghanistankommitténs årsmöte 2018 hölls i Södertälje på Hagabergs folkhögskola den 26 maj. Ett stort tack till alla medlemmar som kom och deltog i diskussionerna. Tack också till SAK Södertälje som hade ordnat lokalen och hjälpte till med alla praktiska saker.

Svenska Afghanistankommitténs årsmöte den 26 maj 2018 hölls på Hagabergs folkhögskola, Södertälje.

Svenska Afghanistankommitténs ordförande Peder Jonsson hälsade alla välkomna till årsmötet och började med att framhålla årsmötets betydelse för de åtaganden Svenska Afghanistankommittén har. SAK har ansvar för tusentals anställda och många olika målgrupper i Afghanistan.

Årsmötet är höjdpunkten på året där medlemmarna samlas för att utbyta erfarenheter i det kontinuerliga arbetet och diskutera strategi för den fortsatta verksamheten.

Malena Rembe presenterade sig på mötet då hon tillträdde som landchef i Afghanistan i slutet av januari. Malena berättade om sina första månader i Afghanistan, en tid då landet drabbats av ett flertal terrorattentat och osäkerheten ökar.

Klas Bjurström presenterade de formella regelverk SAK måste förhålla sig till i sin verksamhet samt att verksamhetsberättelsen ska fokusera på resultat och effekter, men även de utmaningar som organisationen möter.

Andreas Stefansson lyfte upp verksamheten 2017 och återkopplade på de motioner som behandlades under årsmötet 2017, samt presenterade resultaten av den förra strategiska planen, perioden 2014–2017. Resultaten pekar i tydlig positiv riktning. Inom sjuk- och hälsovård exemplifieras det med bättre förebyggande hälsoarbete vilket syns i minskning av infektionssjukdomar. 2017 hade 98 procent av alla SAKs kliniker i Laghman och Wardak tillgång till barnmorskor och antalet barnmorskor i hela landet har ökat under perioden 2002-2017 från 300 till 3000.

Inom utbildning så har kvaliteten ökat och 2/3 av lärarna har idag minst 14 års egen skolgång. Det finns en ökad efterfrågan på utbildning. Den statliga utbildningen har blivit bättre och fler överlämningar av SAKs skolor till staten har skett. Utvecklingsråden har utvecklats under åren och en del har bland annat bildat sparföreningar för mikrolån, vilket förbättrat möjligheten till försörjning i byarna.

En stor och viktig fråga som diskuterades under årsmötet var medlemsrörelsens framtid och arbetet med att ta fram strukturer som förnyar och breddar engagemangsformer samt föryngrar organisationen. Det finns också behov att på ett effektivt sätt organisera verksamheten som bedrivs i Sverige. Styrelsen återkommer med konkreta förslag om föreningsverksamheten till nästa årsmöte, 2019.

Vill du läsa mer om vad som diskuterades under årsmötet 2018? Årsmötesprotokollet kommer finnas här inom kort: https://sak.se/om-oss/dokument