Tron på journalistik och glädje i jobbet

Afghanistan-nytts redaktör Eva Kellström Froste sammanfattar årets fjärde nummer av tidningen.

December 21, 2020, av Christer Bengtsson