Sjuksköterskeutbildningen bidrar till att förändra normer och traditioner

Kvinnliga sjuksköterskor är efterfrågade eftersom många kvinnor i Afghanistan fortfarande inte tillåts att få sjukvård av manlig hälsovårdspersonal. Saleha Yousefi och Rohawza Ahmadi läser båda SAKs sjuksköterskeutbildning i provinsen Wardak.

December 16, 2018, av SAK