Missad möjlighet att inkludera kvinnor i fredssamtalen

ANALYS | Thomas Ruttig, Afghanistan Analysts Network, analyserar det nationella samrådsmöte (ejma) som hölls i Kabul i slutet av februari och slår fast att man inte lyckas leva upp till förväntningarna. Analysen av mötet visar att det är svårt för kvinnor från landsbygden att göra sina röster hörda, och på en statlig toppstyrning.

Juni 20, 2019, av SAK