Med hopp och oro inför framtiden

Sjungom studentens lyckliga dag!

Två tredjedelar av Afghanistans befolkning är under 25 år. Hälften under 15.  De har aldrig upplevt en verklig fred, men de föddes strax innan eller efter talibanstyrets slut. Alla har inte fått gå i skolan, men allt fler gör det. Många är
fattiga, alla har inte ens mat för dagen. De är ingen enhetlig grupp, men de är unga och de är Afghanistans framtid. Vad väntar dem?

Juni 30, 2021, av Eva Kellström Froste