Landsbygden blir osynlig när allt fokus är på Kabul

Media förnekar sig inte. När tidningar, radio och speciellt TV rapporterade från sommarens omvälvande händelser i Afghanistan blev det ett starkt fokus på  det kaos som utspelades på och kring Kabuls flygplats. 

Oktober 29, 2021, av Christer Bengtsson