Engagemang och många ideella timmar byggde SAK

Julen 1979 invaderar Sovjetunionen Afghanistan. Ur reaktionerna på invasionen föds Svenska Afghanistankommittén (SAK), som i år fyller 40 år. Under året kommer vi att berätta om olika delar av SAKs historia. Första delen handlar om organisationens start i Sverige.

Mars 9, 2020, av Beatrice Skoglund