Loggor och mallar

Loggor

I första hand ska alltid den blåa (petroleum) loggan användas. Loggan finns i fler format. Kontakta SAKs kansli om du vill ha råd eller behöver andra varianter. Loggan finns också på dari och pashto.

Använd gärna Powerpointmallen om du gör en presentation för SAK.

Lycka till!