Studiecirkel kring boken ”Förstå Afghanistan”

Studiecirkel kring boken ”Förstå Afghanistan”

Ett spännande och givande sätt att lära sig mer är via studiecirklar. Här hittar du material för att skapa en studiecirkel kring våra lokalavdelningars egen bok Förstå Afghanistan.

För fler tips om relevanta böcker – kolla in våra Kulturtips

Våra medlemmar har tagit fram en studieplan som går att Ladda ner här

Förstå Afghanistan

Att förstå ett land. Ett folk. En kultur. Är det ens möjligt? Nej, det är nog inte det. Inte fullt ut. Så klart. Men i tider av oro – för världen och för framtiden så behöver vi försöka. Försöka förstå vår omvärld och den verklighet vi alla lever i. För det är med kunskap vi behöver ta oss an samtiden. Och framtiden. Kanske blir det här resonemanget särskilt relevant i  fallet Afghanistan. Decennier av krig och konflikt. En svag statsmakt. Människor på flykt. Fattigdom. Vi behöver förstå det. På djupet. Vi behöver också förstå att det inte är den enda verkligheten.

Parallellt pågår en ganska fantastisk utveckling i Afghanistan. Utbildning och sjukvård – här har landet tagit stora kliv framåt och det syns direkt i statistiken. Kvinnor och andra utsatta gruppers situation är fortfarande svår, men även här bedrivs viktiga insatser för våra mänskliga rättigheter

Men Afghanistan är så mycket mer än utveckling och brist på utveckling. Landets rika kultur. Den berömda afghanska gästfriheten. Enastående vyer. Det går som sagt inte att förstå ett land fullt ut. Inte heller är det möjligt att täcka in allt i en enda bok. Här följer ett urval av fakta, varvat med personliga berättelser, om det land i världen som vi kallar Afghanistan.

Förstå Afghanistan: Ett tillägg

Ett tillägg till Förstå Afghanistan som inkluderar tiden efter talibanernas maktövertagande 2021