Världens barn 2023: Rätten till skola

Varje år beviljar Radiohjälpen medel till ett fyrtiotal projekt i lika många länder inom Världens Barn. Det projekten har gemensamt är att de jobbar för barns framtid och att de alltid utgår från barns rättigheter.

September 25, 2023, av SAK