”Det går inte att föreställa sig en skola utan flickor”

Efter tio år som medlem kände Ronja Ekström att det var dags att engagera sig mer. Därför tackade hon ja direkt till att sitta i styrelsen för SAK Stockholm.

Oktober 18, 2023, av Eva Kellström Froste