Rättsosäkra prövningar – och gränslös medmänsklighet

”Dom som stod kvar” berättar om afghanska asylsökande och dem som engagerar sig för dem. Boken visar också på stora brister i prövningarna. 

April 30, 2020, av Eva Kellström Froste