När musiken tystnar eller går i exil

Talibanerna har inte officiellt förbjudit musik, men de har agerat och uttalat sig på sådana sätt att musiken ändå håller på att tystna i Afghanistan.

December 17, 2021, av Eva Kellström Froste