rapport

SAK kommenterar: Rapport om åtaganden i Afghanistan

Analys Svenska Afghanistankommittén har bidragit till att ta fram en rapport som granskar den afghanska regeringens och det internationella samfundets genomförande av sina åtaganden i Afghanistan.