Blogg

Mord och hot tystar viktiga röster i Afghanistan

Andreas Stefansson Samtidigt som fredssamtal pågår i Doha har vi sett en oroväckande ökning av antalet attacker riktade mot bland annat journalister, människorättsaktivister, politiker och religiösa ledare i Afghanistan. Våldet är ett direkt hot mot demokratin och den positiva utveckling som skett i landet, skriver generalsekreterare Andreas Stefansson.

Bidens vägval kan få ödesdigra följder för Afghanistan

Aktuellt USA:s nästa president ärver ett krig som pågått längre än Vietnamkriget och kostat mer än Marshallhjälpen. Han har också chansen att bidra till att det får ett slut, skriver SAKs Sverigechef Anna Ek.

Kvinnors deltagande i fredsprocessen måste vara mer än symboliskt

Aktuellt Intra-afghanska samtal mellan talibaner och den afghanska regeringen kanske kan leda till en varaktig fred. Men vad kommer hända med kvinnors rättigheter och flickors skolgång?