Mord och hot tystar viktiga röster i Afghanistan

Samtidigt som fredssamtal pågår i Doha har vi sett en oroväckande ökning av antalet attacker riktade mot bland annat journalister, människorättsaktivister, politiker och religiösa ledare i Afghanistan. Våldet är ett direkt hot mot demokratin och den positiva utveckling som skett i landet, skriver generalsekreterare Andreas Stefansson.

Januari 29, 2021, av Cajsa Wikström